Λεπίδα σιλικόνης «ONE» με 8 κουμπώματα, κατάλληλο για 11 μπράτσα